Quiz - Częste błędy w angielskim

Najczęściej występujące błędy w języku angielskim, na podstawie artykułu: Najczęstsze błędy w angielskim

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%