Quiz - czasowniki modalne - pytania i przeczenia

Ćwiczenie sprawdzające umiejętność tworzenia pytań i przeczeń z wykorzystaniem czasowników modalnych.

Jeśli chcesz powtórzyć sobie informacje dotyczące modal verbs, zobacz artykuł: czasowniki modalne w angielskim

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%