Prośby po angielsku

Politely asking someone to do something

Jeśli chcemy kogoś poprosić o zrobienie czegoś w uprzejmy sposób, można użyć wyrażenia:

Would you mind + -ing form of verb

Przykładowe użycie:

 • Would you mind passing me the salt, please?
 • Would you mind closing the window?

(na końcu zdania można dołożyć 'please' - jak w pierwszym przykładzie)

Jeśli chcemy poprosić kogoś o nie robienie czegoś, używamy tej samej kostrukcji, dodając NOT

Would you mind + not + -ing form of verb

Przykładowe użycie:

 • Would you mind not smoking?
 • Would you mind not shouting at her?

Oczywiście jest wiele innych sposobów na poproszenie o coś, np:

 • Would you (please) + base form
 • Could you (please) + base form of verb
 • Could I ask you to (please) + base form of verb

Przykładowe użycie:

 • Would you pass me the salt?
 • Could you please talk more quietly?
 • Could I ask you to please help me?

Podobnie gdy prosimy o nie robienie czegoś:

 • Would you (please) + not + base form
 • Could you (please) + not + base form
 • Could I ask you to (please) + not + base form

Przykładowe użycie:

 • Would you please not shout?
 • Could you please not smoke in here?
 • Could I ask you to please not make so much noise?   

    

Lend / Borrow / Hand

Na początek różnica między lend a borrow:

Borrow = give to someone to use
Lend = take from someone to use

 

 • May I borrow a ..., please?
 • Could you lend me a ..., please?
 • May I have a / some ..., please?
 • Could you hand me that / some ..., please?

Użycie Can zamiast Could jest generalnie uważane za formę potoczną, niemniej niektórzy nauczyciele uważają tę formę za błędną).

 • Can I borrow a / some ..., please?
 • Can you lend me that / some ...., please? etc.

Należy też pamiętać by nie dawać 'please' na początku, lecz na końcu zdania:

Could you give me a pen, please?

Prośby o powtórzenie (np podczas rozmowy telefonicznej)

 • Would you mind repeating that?
 • Could I read that back to you?
 • Let me repeat that to double-check.

 

Excuse me

Jeśli zadając pytanie przerywamy komuś jakąś czynność, należy powiedzieć 'excuse me':

 

 • "Excuse me, do yo have this dress in a smaller size?" (In a shop)
 • "Excuse me, do you know where the nearest bank is?" (On the street)

 

Przydatne czasowniki przydatne przy prośbach

 • ask for - to speak or write to someone because you want them to give you something
 • request - to ask for something, or to ask someone to do something, in a polite or formal way
 • insist on something - to say that you must have something
 • appeal - to make an urgent request for people to give you something that you need such as help, money, or information
 • demand - to say in a very firm way that you want something
 • order - to ask for a product to be made for you or delivered to you
 • invite - to say formally that you would like to receive something from someone
 • claim - to officially ask for something as a right
 • beg - to ask for something in a way that shows you are not proud
 • put in for - to officially ask for something

 

Dodatkowe wyrażenia i zwroty stosowane przy prośbach

 • Be good enough to... (open the bottle) Bądź tak dobry i... (otwórz butelkę).
 • Could I trouble you for... (a minute of your time)? Czy mógłbym cię prosić o... (chwilkę twojego czasu)?
 • Could you be so kind and... (check my essay). Czy byłbyś tak uprzejmy i... (sprawdził moje wypracowanie).
 • Could you do me a favour and... (shut the door)? Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę i... (zamknąć drzwi)?
 • Do you think you could... (inivite me tomorrow)? Nie uważasz, że mógłbyś... (zaprosić mnie jutro)?
 • I wonder if you could (move your suitcase a little)  Zastanwia się czy mógłbyś (przesunąć trochę walizki)
 • I'll thank you if... (you could give me some examples). Będę ci wdzięczny, jeśli... (mógłbyś mi podać kilka przykładów).
 • May I ask you to... (sit down) Czy mogę cię prosić o... (zajęcie miejsca; żebyś usiadła)?
 • May I trouble you for... (a hot cup of tea)? Czy mogę cię prosić o... (szklankę gorącej herbaty)?
 • Will you... (give me your address)?  Czy zechcesz... Czy możesz... (dać mi swój adres)?
 • Will you... (shut the window), please? Czy możesz, proszę... (zamknąć okno)?
 • Would you be so kind as to...(carry my suitcase) Byłbyś tak uprzejmy, żeby... (ponieść moją walizkę)
 • Would you kindly... (direct me to the nearest post office)? Zechciałby pan uprzejmie... (skierować mnie do najbliższej poczty)?
 • You would oblige me if... (you sent me some money). Byłbym ci zobowiązany, gdybyś... (mi przysłał trochę pieniędzy).

formowanie próśb po angielsku


Comments

Czyli tak na prawdę,

Czyli tak na prawdę, wyrażenie "czy mogę prosić po angielsku" można powiedzieć na wiele różnych sposobów, w zależności od sytuacji, czy to jest oficjalne pytanie, czy do kolegi, tak? Można przetłumaczyć na np:

Would you mind ... ing?
albo
Can I ask you to .... ?
albo
Could you ... ?