Prośby po angielsku

Uprzejmie poprosić kogoś o zrobienie czegoś

Jeśli chcemy kogoś poprosić o zrobienie czegoś w uprzejmy sposób, można użyć wyrażenia:

Would you mind + -ing form of verb

Przykładowe użycie:

 • Would you mind passing me the salt, please?
 • Would you mind closing the window?

(na końcu zdania można dołożyć 'please' - jak w pierwszym przykładzie)

Jeśli chcemy poprosić kogoś o nie robienie czegoś, używamy tej samej kostrukcji, dodając NOT

Would you mind + not + -ing form of verb

Przykładowe użycie:

 • Would you mind not smoking?
 • Would you mind not shouting at her?

Oczywiście jest wiele innych sposobów na poproszenie o coś, np:

 • Would you (please) + base form
 • Could you (please) + base form of verb
 • Could I ask you to (please) + base form of verb

Przykładowe użycie:

 • Would you pass me the salt?
 • Could you please talk more quietly?
 • Could I ask you to please help me?

Podobnie gdy prosimy o nie robienie czegoś:

 • Would you (please) + not + base form
 • Could you (please) + not + base form
 • Could I ask you to (please) + not + base form

Przykładowe użycie:

 • Would you please not shout?
 • Could you please not smoke in here?
 • Could I ask you to please not make so much noise?   

    

Lend / Borrow / Hand

Na początek różnica między lend a borrow:

Borrow = give to someone to use
Lend = take from someone to use

 

 • May I borrow a ..., please?
 • Could you lend me a ..., please?
 • May I have a / some ..., please?
 • Could you hand me that / some ..., please?

Użycie Can zamiast Could jest generalnie uważane za formę potoczną, niemniej niektórzy nauczyciele uważają tę formę za błędną).

 • Can I borrow a / some ..., please?
 • Can you lend me that / some ...., please? etc.

Należy też pamiętać by nie dawać 'please' na początku, lecz na końcu zdania:

Could you give me a pen, please?

Prośby o powtórzenie (np podczas rozmowy telefonicznej)

 • Would you mind repeating that?
 • Could I read that back to you?
 • Let me repeat that to double-check.

 

Excuse me

Jeśli zadając pytanie przerywamy komuś jakąś czynność, należy powiedzieć 'excuse me':

 

 • "Excuse me, do yo have this dress in a smaller size?" (In a shop)
 • "Excuse me, do you know where the nearest bank is?" (On the street)

 

Przydatne czasowniki przydatne przy prośbach

 • ask for - to speak or write to someone because you want them to give you something
 • request - to ask for something, or to ask someone to do something, in a polite or formal way
 • insist on something - to say that you must have something
 • appeal - to make an urgent request for people to give you something that you need such as help, money, or information
 • demand - to say in a very firm way that you want something
 • order - to ask for a product to be made for you or delivered to you
 • invite - to say formally that you would like to receive something from someone
 • claim - to officially ask for something as a right
 • beg - to ask for something in a way that shows you are not proud
 • put in for - to officially ask for something

 

Dodatkowe wyrażenia i zwroty stosowane przy prośbach

 • Be good enough to... (open the bottle) Bądź tak dobry i... (otwórz butelkę).
 • Could I trouble you for... (a minute of your time)? Czy mógłbym cię prosić o... (chwilkę twojego czasu)?
 • Could you be so kind and... (check my essay). Czy byłbyś tak uprzejmy i... (sprawdził moje wypracowanie).
 • Could you do me a favour and... (shut the door)? Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę i... (zamknąć drzwi)?
 • Do you think you could... (inivite me tomorrow)? Nie uważasz, że mógłbyś... (zaprosić mnie jutro)?
 • I wonder if you could (move your suitcase a little)  Zastanwia się czy mógłbyś (przesunąć trochę walizki)
 • I'll thank you if... (you could give me some examples). Będę ci wdzięczny, jeśli... (mógłbyś mi podać kilka przykładów).
 • May I ask you to... (sit down) Czy mogę cię prosić o... (zajęcie miejsca; żebyś usiadła)?
 • May I trouble you for... (a hot cup of tea)? Czy mogę cię prosić o... (szklankę gorącej herbaty)?
 • Will you... (give me your address)?  Czy zechcesz... Czy możesz... (dać mi swój adres)?
 • Will you... (shut the window), please? Czy możesz, proszę... (zamknąć okno)?
 • Would you be so kind as to...(carry my suitcase) Byłbyś tak uprzejmy, żeby... (ponieść moją walizkę)
 • Would you kindly... (direct me to the nearest post office)? Zechciałby pan uprzejmie... (skierować mnie do najbliższej poczty)?
 • You would oblige me if... (you sent me some money). Byłbym ci zobowiązany, gdybyś... (mi przysłał trochę pieniędzy).

formowanie próśb po angielsku

 

Jak poprosić o pomoc po angielsku.

 • Can you help me, please? Czy możesz mi pomóc, proszę?
 • I need some assistance. Potrzebuję pomocy.
 • Could you give me a hand? Czy mógłbyś podać mi pomocną dłoń?
 • I need a helping hand. Potrzebuję pomocnej dłoni
 • Could you lend me a hand? Czy mógłbyś mi pomóc?
 • I need your support. Potrzebuję twojego wsparcia.
 • Could you do me a favor? Czy mógłbyś zrobić mi przysługę?
 • Would you mind helping me, please? Czy mógłbyś mi pomóc, proszę?
 • Could you give me a digout? Czy mógłbyś mi pomóc?
 • Could someone help me, please? Czy ktoś mógłby mi pomóc, proszę?

 

Zobacz również:

Podziękowania po angielsku

Comments

błąd

W LEND I BORROW powinno być odwrotnie.

Czyli tak na prawdę,

Czyli tak na prawdę, wyrażenie "czy mogę prosić po angielsku" można powiedzieć na wiele różnych sposobów, w zależności od sytuacji, czy to jest oficjalne pytanie, czy do kolegi, tak? Można przetłumaczyć na np:

Would you mind ... ing?
albo
Can I ask you to .... ?
albo
Could you ... ?