Średnio zaawansowany (B1)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Used to / Be used to / Get used to - ćwiczenie

Ćwiczenie used to/be used to/get used to


Words often confused - ćwiczenie 1

Words often confused - ćwiczenie 1


Shopping - Ćwiczenie

Ćwiczenie ze znajomości słownictwa - zakupy


Verb + Preposition ćwiczenie

Ćwiczenie z verbs + prepositions


Buying and selling online

E-commerce is very popular nowadays. People buy and sell many goods via Internet because it is more comfortable and usually cheaper.


Subskrybuj zawartość