Średnio zaawansowany (B1)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Mowa zależna - Reported Speech - lekcje video


Conditionals - Warunki

Okresy warunkowe


Części mowy (rzeczowniki, przyimki, liczebniki, itd)

Części mowy w języku angielskim - parts of speech.


The Ghost Residence

- Auntie, do you believe in ghosts?, asked Carrie, my six-year old niece, the other day.

- 'Of course I do', I answered. ' Why wouldn't I? After all I've met one. Hasn't your dad told you the story?'

- 'No', said Carrie. 'Has my dad seen the ghost too? Tell me, Auntie, tell me, you must tell me the story. Now, please?'


Drunk Blonde, The Island, Sleeping Pills


Subskrybuj zawartość