Średnio zaawansowany (B1)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Past Simple vs Past Continuous


Two Heads Are Better Than One


Lesson 4b, 4c, 4d - WISH and HOPE - Common Mistakes in English

Lesson 4b - WISH and HOPE - Common Mistakes in English


Crash - Film review

film review


Warunek drugi (Second Conditional)

WARUNEK DRUGI - The second conditional


Subskrybuj zawartość