Popularne słowa na literę T

Obszerna lista najczęściej pojawiających się słówek na literę T. Do każdego słowa dodana została wymowa, a na kolejnej podstronie znajdują się przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami, które wykorzystują słówka z listy. Dzięki przyjaznej formie fiszek, nauka słownictwa jest znacznie bardziej wydajna.

Fiszki: Popularne słowa - litera T

Teraz wczytuję
listę słówek

licznik słów

English Polish
table stół
take brać
talent talent
talk rozmowa; rozmawiać
tall wysoki
tap kran; stukać
tape taśma
target cel; adresować; atakować
task zadanie
taste smak; smakować; próbować
tax podatek; opodatkować
taxi taksówka
tea herbata, podwieczorek
teach uczyć
teacher nauczyciel
team zespół, drużyna
tear łza; rozdarcie; łzawić; rozdzierać
telephone telefon; telefonować
television telewizja
tell powiedzieć
temperature temperatura
ten dziesięć
tend mieć w zwyczaju coś robić; zmierzać
tennis tenis
term okres; semestr, termin
terrible okropny
test test, sprawdzian; testować
text tekst; wysłać smsa
than niż, od
thank dziękować
thanks podziękowanie; dziękuję! dzięki!
that tamto; że
the thethe przedimek określony
theatre teatr
their ich
them ich, nich
then wtedy; potem
there tam
these te
they oni, one
thick gruby; gęsty
thief złodziej
thin chudy
thing rzecz
think myśleć
third trzeci
thirsty spragniony
thirteen trzynaście
thirty trzydzieści
this ten, ta, to
those tamci, tamte
though chociaż; jednak
thought myśl
thousand tysiąc
threat groźba
threaten grozić
three trzy
throat gardło
through przez
throw rzut; rzucać
thumb kciuk
Thursday czwartek
ticket bilet; mandat
tie krawat; węzeł; wiązać
tiger tygrys
tight ciasny, obcisły
till aż, aż do, do
time czas
tin puszka; cyna
tip napiwek; koniuszek; dobra rada; dać napiwek
tire opona; męczyć (się)
tired zmęczony
title tytuł
today dzisiaj
toe palec u nogi
together razem
toilet toaleta, ubikacja; muszla klozetowa
tomorrow jutro
tongue język
tonight dziś wieczorem
too także; za, zbyt
tool narzędzie
tooth ząb
top wierzchołek, szczyt
total całkowity
touch dotyk; dotykać
tour wycieczka; objeżdżać, zwiedzać
tourist turyst-a/ka
toward w kierunku; wobec
towel ręcznik
tower wieża
town miasto
toy zabawka
trade handel; handlować
traffic ruch uliczny
train pociąg; szkolić, trenować
translate tłumaczyć
trap pułapka; uwięzić
travel podróż; podróżować
treat poczęstunek; traktować; częstować
tree drzewo
trial rozprawa, proces; próba
trick sztuczka; oszukiwać
trip wycieczka; potknąć się
trouble kłopot; martwić
trousers spodnie
truck ciężarówka
true prawdziwy
trust zaufanie; ufać
truth prawda
try próba; próbować
tube rura; metro (londyńskie)
Tuesday wtorek
turn obrót; kolejność; skręcać; odwracać się
twelve dwanaście
twenty dwadzieścia
twice dwa razy
two dwa
type typ, rodzaj; czcionka; pisać na klawiaturze
typical typowy