Popularne słowa na literę K

Now I see why you wanted to keep this a secret. Teraz rozumiem dlaczego chcesz zachowac ten sekret

Have you seen my keys? Widziałeś moje klucze?

Would you kill your friend to keep him silent? Zabiłbyś przyjaciela by nie wygadał tajemnicy

The people rebelled against the king Ludzie zbuntowali się przeciwko królowi

He's such a kind person Jest taką miłą osobą

Tina is busy making sandwiches in the kitchen. Tina jest zajęta robieniem kanapek w kuchni

This knife is very sharp. Ten nóż jest bardzo ostry.

Do you know Mike? Znasz Mike'a?