Popularne słowa na literę I

I don't like Mondays! Nie lubię poniedziałków!

He slipped on the ice. Poślizgnął się na lodzie.

It was my idea. To był mój pomysł.

I doubt if it'll rain. Wątpię, czy będzie padać.

Ann seems to be ill. Anna wydaje się być chora.

I don't think it's important. Nie sądzę, że to ważne.

I guess it's impossible for me to learn how to play the oboe. Myślę, że to niemożliwe dla mnie, aby nauczyć się grać na oboju.

Batteries are not included. Baterie nie są dołączone.

I would like to increase my vocabulary. Chciałbym zwiększyć swoje słownictwo.

Detroit was famous for its car industry. Detroit słynęła z przemysłu samochodowego.

We weren't given much information. Nie dano nam wiele informacji.

They peered inside. Oni zajrzeli do środka.

Let's go by train instead of by bus. Jedźmy pociągiem zamiast autobusem.

Tom's interest faded. Zainteresowanie Toma zmalało.

This sounds interesting. To brzmi interesująco.

Iron is used in building ships. Żelazo jest używane do budowy statków.

Mike is the only person on this island that can speak English. Mike jest jedyną osobą na tej wyspie, która umie mówić po angielsku.

I know that you have issues with your mom. Wiem, że masz problemy z mamą.

I want it so much. Chcę tego tak bardzo.


Comments

Słowo 'ice' w alfabecie IPA

Słowo 'ice' w alfabecie IPA jest błędne. Zamiast krótkiego A na poczatku/ʌɪs/ powinien być dyftong a poprawna wersja to taka: /aɪs/. Tak samo z wieloma innymi slowkami

Warto pamiętać, że "its" to

Warto pamiętać, że "its" to nie jest to samo co "it's". Mimo, iż na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, to jednak apostrof robi różnicę.

Its to jego, np its tail - jego ogon (3 osoba)
It's to skrót od "It is", np. it's a cat - it is a cat.