Popularne słowa na literę D

Wykaz najczęściej używanych słów w języku angielskim, które zaczynają się na literę D.

W tabelce, przed każdym słówkiem znajduje się znaczek , po kliknięciu którego można usłyszeć wymowę danego słowa.

Fiszki online ułatwiają naukę. Zachęcamy też do kliknięcia w link quiz i sprawdzenie swojej wiedzy.

Fiszki - Nauka słówek na literę D

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

  • danger ['deɪndʒə]
    niebezpieczeństwo
  • dark [dɑːk]
    ciemny, ciemność
  • date [deɪt]
    data
  • daughter [ˈdɔːtə]
    córka
  • day [deɪ]
    dzień, doba
  • dead [dɛd]
    martwy, nieżywy
  • deal [diːl]
    umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy
  • dear [dɪə]
    drogi, szanowny
  • death [dɛθ]
    śmierć
  • December [dɪˈsɛmbə]
    grudzień
  • decide [dɪˈsʌɪd]
    postanowić, zdecydować
  • decision [dɪˈsɪʒ(ə)n]
    postanowienie, decyzja
  • deep [diːp]
    głęboki, głęboko
  • degree [dɪˈgriː]
    stopień, poziom
  • demand [dɪˈmɑːnd]
    popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać
  • department [dɪˈpɑːtm(ə)nt]
    departament, wydział
  • describe [dɪˈskrʌɪb]
    opisywać
  • desk [dɛsk]
    biurko
  • destination [ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n]
    miejsce przeznaczenia
  • detail [ˈdiːteɪl]
    szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu
  • develop [dɪˈvɛləp]
    rozwijać, rosnąć
  • die [dʌɪ]
    umrzeć
  • difference [ˈdɪf(ə)r(ə)ns]
    różnica
  • different [ˈdɪf(ə)r(ə)nt]
    inny, różny, rozmaity
  • difficult [ˈdɪfɪk(ə)lt]
    trudny
  • dinner [ˈdɪnə]
    obiad
  • direct [dɪˈrɛkt]
    bezpośredni, kierować, zarządzać
  • direction [dɪˈrɛkʃ(ə)n]
    kierunek; kierowanie, kierownictwo
  • discover [dɪˈskʌvə]
    odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć
  • discuss [dɪˈskʌs]
    dyskutować, omówić
  • distance [ˈdɪst(ə)ns]
    odległość
  • divide [dɪˈvʌɪd]
    podzielić, dzielić, podział
  • do [duː]
    wykonywać, robić, czynić
  • doctor [ˈdɒktə]
    doktor, lekarz
  • dog [dɒg]
    pies
  • door [dɔː]
    drzwi
  • doubt [daʊt]
    wątpliwość, wątpić
  • down [daʊn]
    w dół, niżej
  • draw [drɔː]
    rysować; remis
  • dress [drɛs]
    sukienka, ubierać
  • drink [drɪŋk]
    pić
  • drive [drʌɪv]
    prowadzić (samochód)
  • driver [ˈdrʌɪvə]
    kierowca
  • drop [drɒp]
    upadać, upaść
  • dry [drʌɪ]
    suchy, suszyć
  • during [ˈdjʊərɪŋ]
    w czasie, podczas
  • duty [ˈdjuːti]
    obowiązek; opłata celna, cło

English Polish
danger ['deɪndʒə] niebezpieczeństwo
dark [dɑːk] ciemny, ciemność
date [deɪt] data
daughter [ˈdɔːtə] córka
day [deɪ] dzień, doba
dead [dɛd] martwy, nieżywy
deal [diːl] umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy
dear [dɪə] drogi, szanowny
death [dɛθ] śmierć
December [dɪˈsɛmbə] grudzień
decide [dɪˈsʌɪd] postanowić, zdecydować
decision [dɪˈsɪʒ(ə)n] postanowienie, decyzja
deep [diːp] głęboki, głęboko
degree [dɪˈgriː] stopień, poziom
demand [dɪˈmɑːnd] popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać
department [dɪˈpɑːtm(ə)nt] departament, wydział
describe [dɪˈskrʌɪb] opisywać
desk [dɛsk] biurko
destination [ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n] miejsce przeznaczenia
detail [ˈdiːteɪl] szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu
develop [dɪˈvɛləp] rozwijać, rosnąć
die [dʌɪ] umrzeć
difference [ˈdɪf(ə)r(ə)ns] różnica
different [ˈdɪf(ə)r(ə)nt] inny, różny, rozmaity
difficult [ˈdɪfɪk(ə)lt] trudny
dinner [ˈdɪnə] obiad
direct [dɪˈrɛkt] bezpośredni, kierować, zarządzać
direction [dɪˈrɛkʃ(ə)n] kierunek; kierowanie, kierownictwo
discover [dɪˈskʌvə] odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć
discuss [dɪˈskʌs] dyskutować, omówić
distance [ˈdɪst(ə)ns] odległość
divide [dɪˈvʌɪd] podzielić, dzielić, podział
do [duː] wykonywać, robić, czynić
doctor [ˈdɒktə] doktor, lekarz
dog [dɒg] pies
door [dɔː] drzwi
doubt [daʊt] wątpliwość, wątpić
down [daʊn] w dół, niżej
draw [drɔː] rysować; remis
dress [drɛs] sukienka, ubierać
drink [drɪŋk] pić
drive [drʌɪv] prowadzić (samochód)
driver [ˈdrʌɪvə] kierowca
drop [drɒp] upadać, upaść
dry [drʌɪ] suchy, suszyć
during [ˈdjʊərɪŋ] w czasie, podczas
duty [ˈdjuːti] obowiązek; opłata celna, cło


Comments

Widzę, że temat powraca jak

Widzę, że temat powraca jak bumerang. Zapamiętajcie sobie, że nazwy miesięcy piszemy zawsze z wielkiej litery. Dlatego wszystkie słowa z listy są z małej, a December z dużej. Gdyby było z małej, może by i lepiej wyglądało, ale byłby to błąd, a przecież mamy się uczyć na błędach a nie z błędami ;)

Więcej o wielkich literach tu: http://www.e-angielski.com/gramatyka/capital-letters

Wszystkie słowa na liście są

Wszystkie słowa na liście są napisane z małej litery, a december czyli grudzień jest napisany z dużej, więc warto byłoby poprawić ten błąd, gdyż strasznie rzuca się to w oczy ;) Albo dajcie wszystkie słowa z małej albo dużej, wtedy wygląda to lepiej.