Pisanie

English Writing Skills - Umiejętność pisania w języku angielskim. Pisanie jest jedną z czterech umiejętności językowych, którymi są: słuchanie (listening), mówienie (speaking), czytanie (reading) i pisanie (writing). Pisanie jest zazwyczaj czwartą umiejętnością językową, której się uczymy. W tym dziale znajdziecie takie podstawowe informacje jak alfabet angielski czy też kiedy stosować wielkie litery, ale również zasady interpunkcji oraz artykuły dotyczące tego jak napisać list, rozprawkę czy email. Są to zadania z egzaminów (np. matura, FCE, itd), lecz zawarte tam wskazówki i słownictwo przyda się każdemu.
Listy nieformalne pisane są zazwyczaj do znajomych, przyjaciół lub krewnych. Poprawny list nieformalny powinien być podzielony na paragrafy. Każdy paragraf powinien zawierać inną...
Angielski alfabet z wymową: Nauka angielskiego alfabetu wraz z wymową poszczególnych liter oraz spellingu - czyli literowania słów
Poniżej znajdują się podstawe zasady stosowania capital letters, czyli wielkiej litery w języku angielskim
Interpunkcja to system symboli, których używamy do oddzielania napisanych zdań i części zdań oraz do wyjaśniania ich znaczenia. Każdy symbol nazywany jest "znakiem interpunkcyjnym".