zip up

zip up

Wyjaśnienie: 

keep quiet (no object)
to fasten something with a zip

Tłumaczenie: 

uciszyć
zapiąć na zamek

Przykładowe użycie: 

"She was being stupid in the meeting, so we told her to zip up."
"Karen zipped up her jacket."