zero out

zero out

Wyjaśnienie: 

cancel, remove (separable)

Tłumaczenie: 

usunąć, skasować, wyeliminować, ograniczyć do zera

Przykładowe użycie: 

"My name was zeroed out of the database."

"The only real way to receive a tax cut is to zero out all existing debt."