yell out

yell out

Wyjaśnienie: 

suddenly shout something in a loud voice, call out, shout

Tłumaczenie: 

wrzeszczeć, krzyczeć

Przykładowe użycie: 

We yelled out to her but she was too far away to hear us. - Krzyknęliśmy do niej, ale była zbyt daleko by nas usłyszeć.

I yelled out, but no one heard me. - Krzyknąłem ale nikt mnie nie słyszał