turn down

turn down

Wyjaśnienie: 

1. refuse an offer or request
2. reduce the amount of sound or heat that is produced by a device (e.g. an oven, a television, a radio) by moving a switch or a button.

Tłumaczenie: 

1. odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś)
2. przygaszać (światło), ściszać (dźwięk), zmniejszać (np. płomień)

Przykładowe użycie: 

1.

He asked her to marry him, but she turned him down. - Poprosił ją by go poślubiła, ale ona odrzuciła propozycję.

He asked her out on a date, but she turned him down. - Poprosił ją na randkę ale ona się nie zgodziła.

2.

Could you turn the television down, please? I'm trying to read. - Czy mógłbyć ściszyć telewizor? Próbuję czytać

Uwaga

Proszę się też zapoznać z phrasal verb ask out - zaprosić na randkę