run out of

run out of

Wyjaśnienie: 

have none left, to use all of something so that there is none left (inseparable)

Tłumaczenie: 

skończyć się, wyczerpać się, zabraknąć

Przykładowe użycie: 

We've run out of sugar; I'm going to the shops for some. - Zabrakło nam cukru. Idę do sklepu kupić trochę.

We've nearly run out of money. - Prawie skończyły nam się pieniądze.

The milk has run out. - Skończyło się mleko

We ran out of beer at the party, so we had to go buy some more. - Skończyło się piwo na imprezie więc musieliśmy iść do sklepu by kupić więcej

Uwaga:

'Run' jest czasownikiem nieregularnym - run, ran, run - lista czasowników nieregularnych

run out - skonczyć się