pig out

pig out


Wyjaśnienie: 

to eat too much of something; to make a pig of oneself

Tłumaczenie: 

obżerać się, jeść jak świnia

Przykładowe użycie: 

The food was free, so I pigged out.
Jedzenie było za darmo, więc obżarłem się jak świnia.

We pigged out on ice cream until we all felt sick.
Obżeraliśmy się lodami, aż poczuliśmy się źle.

My wife and I pigged out on spaghetti at an Italian restaurant last night.
Moja żona i ja objedliśmy się wczoraj spaghetti we włoskiej restauracji

My children always pig out on Christmas Day.
Moje dzieci zawsze obżerają się w Boże Narodzenie.

Jak zapewne zauważyliście z przykładów, jeśli chcemy powiedzieć czym się obżeramy, używamy "ON":

pig out on spaghetti