make up

make up


Wyjaśnienie: 

to put make up on oneself;
to create a story or a lie from no facts at all;
to compensate for;
to repay or redo something;

Tłumaczenie: 

robić makijaż;
wymyślać;
nadrabiać coś, odrabiać coś;
przygotowywać, preparować
pogodzić się (np. z przyjacielem)

Przykładowe użycie: 

He was made up with his Christmas presents.

We made up class on Saturday because we didn’t have class on Wednesday.

I thought I could make up for all those times I cancelled dinner with my wife by taking her on a cruise.

The actress was made up to look like a doll for the horror movie.

Uwaga 1:
'Make' jest czasownikiem nieregularnym - make, made, made - lista czasowników nieregularnych

Uwaga 2:

Make-up występuje jako rzeczownik i oznacza 'makijaż'
Użycie:
czasownik + make-up
wear make-up
apply make-up
use make-up

make up phrasal verb

Zobacz również lekcje mp3 Podcast make up