look up to

look up to

Wyjaśnienie: 

to admire someone

Tłumaczenie: 

patrzeć na kogoś z podziwem, podziwiać kogoś

Przykładowe użycie: 

"My dog loves me and looks up to me!" - Mój pies mnie kocha i patrzy na mnie z podziwem!

"Young people need someone to look up to." - Młodzi ludzie potrzebują kogoś kogo mogą podziwiać

"Martha looks up to her father because he is an honest and kind man." - Marta podziwia swojego ojca bo jest uczciwym i miłym człowiekiem.

"I really look up to my boss. - Podziwiam swojego szefa.

Wyrażenie LOOK UP TO jest przeciwieństwem LOOK DOWN ON