look down on

look down on

Wyjaśnienie: 

to disrespect or disregard
to think that someone is less important than you
(inseparable)

Tłumaczenie: 

patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś

Przykładowe użycie: 

"She is such a snob! She looks down on me just because I don’t have much money." - Ona jest takim snobem. Patrzy na mnie z góry, tylko dlatego że nie mam dużo pieniędzy.

"You do no need to look down on the canteen food. If it's good enough for everyone else, it is good enough for you." - Nie musisz się tak patrzeć z góry (z pogardą) na jedzenie w kantynie. Jeśli jest wystarczająco dobre dla innych, jest i wystarczająco dobre dla ciebie.

"I used to look down on people who have blue collar jobs, but I don’t anymore." - Kiedyś patrzyłem z góry na robotników fizycznych, ale już tego nie robię.

Zobacz również wyrażenie look up to - patrzeć na kogoś z podziwem