live up to

live up to

Wyjaśnienie: 

to fulfil, meet demands or expectations
to be as good as someone hopes
(inseparable)

Tłumaczenie: 

żyć zgodnie z czymś,
spełniać oczekiwania

Przykładowe użycie: 

Did the trip live up to your expectations?" - Czy wycieczka spełniła twoje oczekiwania?

"My mums’s expectations for success can never be lived up to". - Oczekiwania mojej mamy nigdy nie będą spełnione.

"I’m trying to live up to my dad’s example". - Staram się żyć tak by spełnić oczekiwania taty.

"Our hotel was amazing and lived up to all our expectations." - Hotel był świetny i spełnił nasze wszystkie oczekiwania.

live /lɪv/