keep up with

keep up with

Wyjaśnienie: 

to move at the same speed as someone or something that is moving forward so that you stay level with them
to strive to be on equal terms with the common trend, for example fashion
(inseparable)

Tłumaczenie: 

nadążać za kimś, dotrzymywać komuś kroku, utrzymywać ten sam poziom

Przykładowe użycie: 

"My mum walks too fast and it's really hard to keep up with her. - Moja mama chodzi za szybko i jest ciężko dotrzymać jej kroku.

"Ludwik hasn't been able to keep up with the rest of his team." - Ludwik nie był w stanie dotrzymać kroku reszcie swojej drużyny.

Uwaga:
'Keep' jest czasownikiem nieregularnym - lista czasowników nieregularnych