get away from

get away from

Wyjaśnienie: 

to take a short break, to leave and be able to separate oneself from one’s environment for a short time
go somewhere different or do something different
(inseparable)

Tłumaczenie: 

uciec od czegoś, wyrwać się skądś, uciec przed kimś (np. przed policją)

Przykładowe użycie: 

"I think we're getting away from the point here - we need to concentrate on the main ideas." - Wydaje mi się iż odchodzimy od tematu - musimy się skupić na głownych pomysłach.

"You'll Never Get Away From Me" is the 26th episode of the Desperate Housewives. - "Nigdy ode mnie nie uciekniesz" jest 26 odcinkiem serialu Desperate Housewives [proszę pamiętać, iż tytułów często nie tłumaczymy]

Uwaga:
'Get' jest czasownikiem nieregularnym - lista czasowników nieregularnych