freak out

freak out


Wyjaśnienie: 

experience strong emotions and become excited or disturbed, or very angry or very upset. (separable)

Tłumaczenie: 

spowodować, że ktoś się przestraszy; wkurzyć kogoś, paranoicznie bać się (czegoś)

Przykładowe użycie: 

She freaked out when she saw the scary halloween costume. - Przeraziła się, kiedy zobaczyła straszny kostium na Halloween

They freaked out when we leapt out wearing witch masks and screaming loudly. - Przeraził się jak wyskoczyliśmy z maskami wiedźm głośno krzycząc.

Nadia freaks out whenever she gets near a cat. She thinks they're really scary - Nadia wpada w panikę, kiedy znajduje się w pobliżu kota. Ona myśli, że są naprawdę przerażające

Martha freaked out when she discovered she had failed her English exam. - Marta wpadła w panikę, kiedy dowiedziała się, że nie zdała egzaminu z angielskiego

Don't freak out! - Nie panikuj!

freak out, freak somebody out

co oznacza freak out po polsku