find out

find out

Wyjaśnienie: 

discover;
learn of;
to discover facts about someone or something;
to learn a fact

Tłumaczenie: 

odkrywać kogoś, ujawniać kogoś, demaskować kogoś
dowiadywać się czegoś, upewniać się co do czegoś, odkryć coś

Przykładowe użycie: 

"I later found out that Mary had been lying to me." - Później się dowiedziałem, że Mary mnie okłamywała.

"To find out more, please visit our website." - Żeby dowiedzieć się więcej, proszę odwiedź naszą stronę internetową.

"Have you found out how much the tickets will cost?" - Czy się dowiedziełeś się, ile będą kosztować bilety?

"One of the best ways to learn is to find out how other people do things." - Jedną z najepszych metod nauki jest dowiedzenie się jak inni ludzie to robią.

"She will find out whether or not UDOM has accepted her as a student." - Dowie się czy UDOM ją zaakceptował jako studenta czy nie.

Formy nieregularne: past tense 'found out' past participle 'found out'