doll up

doll up

Wyjaśnienie: 

add things to it to make it more attractive;
look more attractive for a special occasion by putting on make-up and nice clothes

Tłumaczenie: 

odstawić się, odstrzelić się, zrobić się na bóstwo, wyszykować się

Przykładowe użycie: 

I'm not going to doll myself up just to go to the shops. - Nie zamierzam robić się na bóstwo tylko po to by iść do sklepu

She really dolls herself up when she goes out. - Ona na prawdę robi się na bóstwo jak wychodzi.

Co oznacza doll up?

Doll up, doll yourself up - robić się na bóstwo, wyszykować się

Uwaga:
Określenie to jest czasem używane z dezaprobatą

co to znaczy doll up - odstrzelić się

Zobacz również
DRESS UP - przebrać się za, ładnie się ubrać