come up with

come up with


Wyjaśnienie: 

find (an answer, solution etc)
contribute, for example a suggestion, plan, idea, money
(inseparable)

Tłumaczenie: 

znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu)
wyjść (z pomysłem), przedstawić (rozwiązanie)

Przykładowe użycie: 

"He came up with a brilliant plan to save the company." - Wpadł na wspaniały pomysł jak uratować firmę.

"Nobody could come up with a satisfactory explanation for the accident. - Nikt nie wpadł na zadawalające wyjaśnienie tego wypadku.

"Thomas came up with a good idea. - Tomasz wpadł na dobry pomysł

Uwaga:

'Come' jest czasownikiem nieregularnym - come, came, come - lista czasowników nieregularnych