cheer up

cheer somebody up


Wyjaśnienie: 

if someone cheers up, or something cheers someone up, they start to feel happier;
be less unhappy

Tłumaczenie: 

pocieszać kogoś, rozweselać kogoś, dodawać otuchy komuś
cheer something up - uatrakcyjnić coś (np. jakieś miejsce)

Przykładowe użycie: 

She was sick so I sent her some flowers to cheer her up. Była taka chora że wysłałem jej kwiaty by ją pocieszyć.

Cheer up! It's not that bad! - Rozchmurz się! Nie jest tak źle!

She went shopping to cheer herself up. - Poszła na zakupy by się pocieszyć.

cheer up - rozweselić

Zobacz użycie CHEER UP w komiksie:
Angielski w komiksie - Garfield - cheer up