carry away

carry away / be carried away

Wyjaśnienie: 

be very excited

Tłumaczenie: 

być zachwyconym

Przykładowe użycie: 

"We were all carried away by his performance. It was wonderful." - Byliśmy zachwyceni jego przedstawieniem. Było cudowne.