care for

care for

Wyjaśnienie: 

1. like; want.
Note: This phrasal verb is usually negative, though it may be used affirmatively in questions.

2. take care of; supply care to; attend / watch

Tłumaczenie: 

1. chcieć, życzyć sobie
2. troszczyć się

Przykładowe użycie: 

1. A: Would you care for something to drink? We have whisky, gin and beer - Czy miałbyś ochotę na coś do picia? Mamy whisky, gin I piwo.
B: Could I have some water, please? I don't care for alcohol now. - Czy mógłbym prosić wodę? Nie mam ochoty na alcohol teraz.