call out

call out

Wyjaśnienie: 

order to come to sb's help

Tłumaczenie: 

wywołać, wezwać kogoś (np. na pomoc, na ratunek)

wezwać kogoś do strajku (British English)

Przykładowe użycie: 

"All fire-fighters were called out to save the burning palace." - Wszyscy strażacy byli wezwani by ratować płonący pałac.