call on

call on

Wyjaśnienie: 

ask someone for an answer in class.
visit formally

Tłumaczenie: 

pytać (na lekcji); wezwać kogoś (do zrobienia czegoś)
odwiedzić w interesach, wpaść do kogoś z wizytą

Przykładowe użycie: 

"Why does the teacher never call on you. You always know the answer." - Dlaczego nauczyciel nigdy nie wywołuje cię do odpowiedzi. Ty zawsze znasz odpowiedź.

"Our salesman will call on your company next week." - Nasz sprzedawca odwiedzi waszą firmę w przyszłym tygodniu.