call off

call off

Wyjaśnienie: 

cancel something that has been scheduled (separable)

Tłumaczenie: 

odwołać coś (np. spotkanie, koncert)

Przykładowe użycie: 

"We don't have school today. The headmaster called classes off because of the snow." - Nie mamy dziś lekcji. Dyrektor odwołał zajęcia z powodu śniegu.

"They called off the meeting"- Odwołali spotkanie