butter up

butter up

Wyjaśnienie: 

praise someone excessively with the hope of getting some benefit. (separable)

Tłumaczenie: 

podlizywać się, podlizywać się komuś, kadzić komuś

Przykładowe użycie: 

"I guess Marty reall wants to be promoted. He's been buttering his boss up all week."