butt in

butt in

Wyjaśnienie: 

impolitely interrupt (a conversation, an action). (no object)

Tłumaczenie: 

przeszkadzać, wtrącać się, wcinać się (np. do rozmowy)

Przykładowe użycie: 

"Sorry to butt in, but could I speak to you for a moment?" - Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mógłbym porozmawiać z tobą przez moment?

"Please don't butt in all the time!" - Przestań się wtrącać cały czas!
"Hey, you! Don't butt in! Wait for your turn!" - Hej, ty! Nie wcinaj się! Czekaj na swoją kolej!