burn down

burn down


Wyjaśnienie: 

become destroyed / consumed by fire (no object)

Tłumaczenie: 

spalić się, zniszczyć przez pożar, spalić się doszczętnie, wypalić się (np. dom, świeca)

Przykładowe użycie: 

"Lightning struck Mr. Kennedy's barn last night. It burned down before the fire fighters arrived." - Piorun uderzył w stodołę pana Kennedy'ego zeszłej nocy. Spłonęła zanim przybyli strażacy.

About 250000 hectares of forest were burnt down; we are facing a huge economic and ecological disaster. - Spaliło się około 250000 hektarów lasu; stanęliśmy w obliczu olbrzymiej ekonomicznej i ekologicznej katastrofy.

Uwaga: For upright things--trees, buildings, etc.--only.

Uwaga:
'Burn' jest czasownikiem nieregularnym - burn, burnt/ burned, burnt/ burned - lista czasowników nieregularnych

co oznacza burn down po polsku