bump into something

bump into something / someone


Wyjaśnienie: 

to hit something with force

Tłumaczenie: 

wpaść na coś, na kogoś (spotkać kogoś niespodziewanie)

Przykładowe użycie: 

I turned right and bumped into a pedestrian.
Skręciłem w prawo i wpadłem na przechodnia.

Zobacz również lekcje mp3 z phrasal verb Bump into something: bump into something - lekcja mp3

bump into słownik