brush up

brush up

Tłumaczenie: 

1. odświeżyć, podszlifować (np. język)
2. odświeżyć się (np. po podróży)

Przykładowe użycie: 

1. "I usually try to brush up on the local language, but not this time."
"She took a two-week course to brush up her Polish before she traveling around Poland."