bring off

bring off

Wyjaśnienie: 

accomplish something difficult; accomplish something people had considered impossible or unlikely. (separable)

Tłumaczenie: 

zdobyć, udać się, dokonać czegoś, osiągnąć coś (np. sukces)

Przykładowe użycie: 

"No one thought Chuck could get an A in that course, but he brought it off. "