bone up on

bone up on

Wyjaśnienie: 

review / study thoroughly for a short time.

Tłumaczenie: 

powtórzyć sobie materiał, obryć się z czegoś, wyuczyć się czegoś

Przykładowe użycie: 

"If you're going to travel to France, you'd better bone up on your French."