back off

back off

Wyjaśnienie: 

(no object)
to become less aggressive, particularly when one had appeared committed to act; to move backwards away from someone, usually because you are frightened:

Tłumaczenie: 

nie mieszać się, nie wtrącać się, odstąpić, dać spokój

Przykładowe użycie: 

"The police told the protesters to back off." - Policja powiedziała prostestującym by się wycofali.

"People just need to back off and give her some room." - Ludzie muszą się po prostu wycofać i dać jej trochę spokoju.

"I saw the knife and backed off. - Zobaczyłem nóż i się wycofałem