ask out

ask out

Wyjaśnienie: 

ask for a date, to invite someone to go out with you in a romantic way (separable)

Tłumaczenie: 

zaprosić na randkę

Przykładowe użycie: 

"We believe that Mary is going to get married soon. Tim asked her out again."

"Martha has a new boy friend. Derek asked her out last night."

If you like her so much why don't you ask her out? - Jeśli ona tak ci się podoba, dlaczego nie zaprosisz jej na randkę?

Uwaga:
ask SOMEBODY out - czyli osoba jest umieszczona między ASK i OUT

Przeciwieństwem ASK SOMEBODY OUT jest TURN SOMEBODY OUT - czyli odrzucić kogoś, odrzucać ofertę, odmawiać komuś

He has asked her out five times but she keeps turning him down! - Zaprosił ją już pięć razy, ale ona ciągle odrzuca zaproszenie.