act up

act up


Wyjaśnienie: 

misbehave (for people);
not work properly (for machines);

Tłumaczenie: 

źle się zachowywać (o dziecku)
nawalać, nie funkcjonować poprawnie (np. o sprzęcie)

Przykładowe użycie: 

The babysitter had a difficult time. The children acted up all evening. - Opienkuna nie miała łatwo. Dzieci się źle zachowywały cały wieczór.

I guess I'd better take my car to the garage. It's been acting up lately.. Chyba byłoby lepiej jakbym wziął auto do warsztawu. Dziwnie się ostatnio zachowuje.

My computer's acting up; I think I might have a virus. - Mój komputer się dziwnie zachowuje; wydaje mi się iż mogę mieć wirusa

co oznacza act up