hit out

hit out

Wyjaśnienie: 

to criticize something or someone strongly

Tłumaczenie: 

zaatakować słownie

Przykładowe użycie: 

Mr Smith hit out at the court’s decision.

I was hurt, and hit out at both of them.


Comments

sam pomysł z przedstawianiem

sam pomysł z przedstawianiem tak materiału jest ok, ale znacznie za mało przykładów i tłumaczenia brakuje.