hit on somebody

hit on somebody

Tłumaczenie: 

zarywać do kogoś, przystawiać się do kogoś, podrywać kogoś

Przykładowe użycie: 

You are not hitting on me, are you? Nie przystawiasz się do mnie, prawda?

She hit on him at the party and they went back to her house to have sex. Podwalała się do niego na imprezie i poszli do jej domu, aby uprawiać seks.