hit it off

hit it off

Wyjaśnienie: 

to quickly become good friends with someone

Tłumaczenie: 

zaprzyjaźnić się

Przykładowe użycie: 

Look at them. They really hit it off. Spójrz na nich. Przypadli sobie do gustu.

I’m really glad you two really hit it off.

It' s too bad John couldn' t make it. I know you would hit it off.

When Tim met Jim, they hit it off immediately. Kiedy Tim poznał Jima, od razu się zaprzyjaźnili.

to hit it off with sb