hit back

hit back

Wyjaśnienie: 

to criticize someone in response

Tłumaczenie: 

nie pozostać dłużnym, odpowiedzieć (np. na atak)

Przykładowe użycie: 

The boss hit back at her critics in a speech last night. Szef odpowiedział na jej krytyczną przemowę zeszłego wieczoru.

Mike hit back at his colleagues after they criticized him. Mike odszczekał się współpracownikom po tym jak go skrytykowali.