Quiz - Passive Voice - Strona bierna

 

Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Test sprawdzający znajomość strony biernej (passive voice). Pytania dobierane są losowo z bazy.