Quiz - Passive Voice - Strona bierna

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Interaktywny test sprawdzający znajomość strony biernej (passive voice). Pytania dobierane są losowo z bazy. Ćwiczenia składają się z pytań uzupełnień i wyboru.

Passive Voice, czyli strona bierna jest używana, gdy uwaga jest skupiona na akcji. Nie jest ważne lub nie wiadomo, kto lub co wykonuje daną czynność. Proszę o tym pamiętać, wykonując ćwiczenie ze strony biernej.

 

Comments

Podczas wykonywania ćwiczeń z

Podczas wykonywania ćwiczeń z passive voice, czyli zamiany zdań aktywnych na tryb pasywny, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

przedmiot aktywnego zdania staje się przedmiotem zdania biernego
forma skończona czasownika jest zmieniona (być + imiesłów bierny)
przedmiot aktywnego zdania staje się przedmiotem biernego zdania (lub zostaje opuszczony)

I stole a bike
A bike was stolen

Pierwsze zdanie to strona czynna, druga bierna. W drugiej nie ma znaczenia kto ukradł rower. W pierwszym tak.

Mimo niezwykłej popularności strony biernej, wielokrotnie spotkałem się z tym, by ją pomijać. Nawet słowniki angielskie sugerują zastępowanie strony biernej, stroną czynną. Jeśli ktoś miał kontakt z narzędziami sprawdzającymi angielskie teksty, bardzo często passive voice jest podkreślone i sugerowane by zamienić na stronę czynną!