The Story of Hamlet Waverer

Przedstawiamy opowiadanie THE STORY OF HAMLET WAVERER autorstwa Pana Adama Wójcickiego, podzielone na cztery części. Każda część zawiera ćwiczenie, wyjaśnienie słownictwa oraz ćwiczenia do speakingu.

Ćwiczenie

Ćwiczenia - słówka - ze wszystkich części