Jak pisać nieformalne listy po angielsku

Listy nieformalne pisane są zazwyczaj do znajomych, przyjaciół lub krewnych.

Ponieważ pisane są do osób, z którymi mamy bliskie relacje, listy te mają charakter nieformalny i osobisty, czasami mają one emocjonalny wydźwięk.

Listy nieformalne są głównie używane do komunikacji osobistej. Nie muszą więc być zgodne z żadnym konkretnym wzorcem, formatem czy konwencją. Mogą być napisane zgodnie z życzeniem pisarza i wymaganiami sytuacji. Tak więc list jest napisany w swobodnym, nieskomplikowanym języku, niemniej należy przestrzegać kilku ogólnych zasad pisania listów.

Poprawny list nieformalny powinien być podzielony na paragrafy. Każdy paragraf powinien zawierać inną informację, którą chcemy przekazać. Dodatkowo list nieformalny powinien zawierać zdanie początkowe (topic sentence) opisujące treść listu. Oraz zdanie końcowe podsumowujące list.

 

Budowa listu nieformalnego

jak pisać nieformalne listy po angielsku

 

Adres nadawcy i data

Pierwszą rzeczą, którą należy napisać, jest adres nadawcy. Zwykle piszemy adres po lewej stronie strony na samej górze. Adres powinien być dokładny i kompletny. Nawet w przypadku pisania do bliskich przyjaciół lub krewnych, adres musi być napisany, aby mogli oni z łatwością odpowiedzieć na list. Jeśli odbiorca listu znajduje się w innym kraju, nie zapomnij napisać w nim również swojego kraju.

Następnie tuż pod adresem wpisujemy datę. Dzięki temu czytelnik ma informację o tym, kiedy list został napisany. Może wtedy łatwiej odnieść się do treści listu.

 

Pozdrowienie:

Kolejnym elementem jest pozdrowienie/powitanie (greetings)
Jeśli piszesz do przyjaciela lub ktoś w Twoim wieku, możesz powitać go po imieniu, jak "Dear Tom". Jeśli piszesz do krewnego, np.: mamy/taty/cioci/wnuczki itp., możesz powitać używając zwrotu "Dear Mum/Dear Uncle".

Dear John - Drogi Janie

Dear Dad - Kochany tato

Nie stosujemy Sir czy Mr jako że dobrze znamy daną osobę i nie ma konieczności zwracania się Pan/Pani

 

Paragraf 1 - wprowadzenie

Wstępny akapit nadaje ton całemu listowi. Możesz zacząć od zapytania odbiorcy o jego samopoczucie, możesz powiedzieć, że masz nadzieję, że list odnajdzie ich w dobrym zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Otwieranie nieformalnych listów powinno być swobodne i pocieszające. Nie może być ono formalne i bezpośrednie, jak w listach biznesowych. Warto na początku podać powód, dla którego się pisze list

 

Powód pisania np:

 • I'm writing to inform you about... - Piszę aby poinformować Cię o...
 • I'm writing with great news... - Piszę w związku z fantastycznymi wiadomościami...
 • I've got so much to tell you... - Mam Ci sporo do powiedzenia

Paragraf 2-3 czyli główna część listu

Część główna zawierająca treść listu. W sumie list powinien zachować przyjazny ton. Trzeba jednak dostosować język i sformułowania do tego, do kogo się pisze. Z przyjacielem można sobie pozwolić na to, aby być bardzo swobodnym. Ale jeśli piszesz do starszego krewnego, musisz być bardziej rozważny w doborze słów, pamiętając by okazywać szacunek do odbiorcy.

 • I have a wonderful time... - Spędzam fantastyczny czas...
 • I am living in a luxury hotel... - Mieszkam w luksusowym hotelu...

 

Paragrał końcowy - podsumowanie

W paragrafie końcowym podsumuj powód napisania listu, tj. streść list. Pożegnaj się z czytelnikiem w znaczący sposób i z uczuciem. I nie zapomnij poprosić, aby odpisał lub odpowiedział na Twój list. Pokazuje to zamiar kontynuowania rozmowy

 • I look forward to hearing from you soon. - Czekam na wiadomości od Ciebie wkrótce
 • I'm waiting for your quick answer. - Oczekuję na szybką odpowiedź.

 

Podpis

Nie ma jednego ustalonego z góry sposobu na podpisanie nieformalnych listów. Ponieważ nie mają one ścisłego formatu, możesz je podpisać, jak chcesz. Niektóre powszechnie używane zwroty to

 • Lots of love,
 • Love,
 • Greetings,
 • Best wishes,
 • Regards,
 • Kind Regards,
 • Kindly,
 • Yours,

 

Jak napisać nieformalnego maila po angielsku

Szczegółowe informację jak pisać maile po angielsku znajdują się w osobym artykule, niemniej na potrzeby tego artykuły, warto wspomnieć, że maile pisze się w podobny sposób jak listy. Oczywiście nie podajemy adresu nadawcy, nie musimy też podawać daty, niemniej wstęp, główna część listu i pożegnanie jest identyczna jak w liście nieoficjalnym.

Dear Tim,

Thank you very much for your last email (letter). It was great to hear from you after so many months. You seem to be having a nice time in France.

Thanks for the photos. I absolutely loved that snap of yours standing in front of the Eiffel Tower. France looks stunning. Someday, I would definitely like to go there.

There is not much happening here. I am busy with my work and studies. 

By the way, are you coming home anytime soon? If you are, please let me know the dates, so we can arrange to meet up.

Hope to see you soon!

Darek

Jak widać z powyższego przykładu, wystarczy dodać adres i datę i mamy również przykład nieformalnego listu.

 

Ćwiczenie - listy nieformalne w angielskim:

Krótkie ćwiczenie sprawdzające znajomość pisania listów nieformalnych po angielsku
 

 

Przykłady listów nieformalnych w języku angielskim - informal letters


Comments

Pisanie listów, czy to

Pisanie listów, czy to formalnych, czy nie, to relikt przeszłości. Nikt już nie pisze w taki sposób, zresztą zapytajcie znajomych kiedy ostatnio dostali albo napisali list do kogoś. Teraz pisze się na messengerze albo whatsappie, a nie listy. Tego typu ćwiczeniai przykłady listów nieformalnych potrzebne są tylko aby zdać jakiś egzamin, np maturę z angielskiego. Ale w życiu to nikomu, do niczego się nie przyda.

Jedyne sensowne zastosowanie jakie widzę, to pisanie maili. To się akurat zdarza, i faktycznie większość rad ma zastosowanie, poza adresem nadawcy. Z logicznych powodów - tego się nie robi, bo przecież każdy widzi z jakiego maila to przyszło i klika po prostu reply to. Sam też miałem właśnie ma maturze, nie napisanie listu nieoficjalnego, ale napisanie maila do kolegi z jakąś tam informacją.